Zaloguj

/

UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU

BADANIE KLINICZNE INFERRCT

INFERRCT jest to randomizowane, podwójnie zaślepione niekomercyjne badanie kliniczne z obszaru kardiologii pn. „Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza”.

BADANIE IV FAZY

długotrwałe monitorowanie skuteczności leku dopuszczonego do obrotu

NIEKOMERCYJNE

prowadzone dla poszerzenia wiedzy i rozwoju praktyki klinicznej

WIELOOŚRODKOWE

prowadzone na podstawie jednego protokołu w wielu ośrodkach badawczych na terytorium Polski

Aktualności

Dołącz do badania
znajdź ośrodek

Na jakim etapie jest badanie?

Badanie INFERRCT jest największym realizowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wieloośrodkowym badaniem niekomercyjnym finansowanym ze środków Agencji Badań Medycznych.

Pierwszy pacjent został włączony 22 września 2022 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Zakontraktowaliśmy ponad 40 ośrodków z całej Polski. Przed nami do osiągnięcia imponujący wskaźnik uruchomionych 50 ośrodków, dlatego nie zwalniając tempa, prowadzimy rozmowy z kolejnymi placówkami. Do lekarzy specjalistów zainteresowanych dołączeniem do grona Badaczy i realizowaniem badania INFERRCT w ośrodkach kierujemy prośbę o skontaktowanie się z nami poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego.

Jak wygląda udział pacjenta w badaniu?

Udział w badaniu trwa 12 miesięcy, a proces rekrutacji pacjenta do badania rozpoczyna się jeszcze w szpitalu lub w warunkach ambulatoryjnych w okresie do 4 tygodni po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego. Po zweryfikowaniu wyników badań diagnostycznych pacjenta, w tym potwierdzeniu obecności towarzyszącego niedoboru żelaza we krwi oraz wyrażeniu przez pacjenta świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym, pacjent zostaje zakwalifikowany jako uczestnik badania klinicznego.

Kolejnym etapem jest randomizacja, a więc przydzielenie pacjenta do jednej z grup – otrzymujących badany produkt leczniczy (grupa badana) lub placebo (grupa kontrolna). Przydział do odpowiedniej grupy następuje losowo przy użyciu systemu komputerowego,  jeszcze tego samego dnia pacjent otrzymuje pierwszą dawkę dożylnego preparatu żelaza lub placebo.

Pacjent włączony do badania, zgodnie z protokołem, odbędzie łącznie 4 wizyty. Po wizycie, na której został przydzielony do danej grupy, będzie zobowiązany zgłosić się na kolejne wizyty do ośrodka po upływie 4, 8 i 12 miesięcy. Podczas dwóch z nich po przeprowadzeniu badań lekarskich i diagnostycznych, m.in. wybranych parametrów laboratoryjnych służących ocenie niedoboru żelaza we krwi, pacjentowi zostanie dożylnie podany produkt leczniczy lub placebo. Ostatnia wizyta, kończąca udział w badaniu, obejmuje diagnostykę stanu zdrowia pacjenta (badania lekarskie i laboratoryjne).
W trakcie każdej z wizyt uczestnik wypełnia również kwestionariusz jakości życia.
Scroll to Top